Resa i Västergötland

Nolgården i Trästena socken
Nolgården är granngård till Fogdegården i Stenkälla. Hit kom Maria Andersdotter när hon gifte sig med Nämndemannen Erik Larsson 1810. 1825 blev hon änka och året därpå gifte hon om sig med Jan Andersson. Maria och Jan fick tre döttrar. Den äldsta dotter Anna Charlotta blev sambo med granngårdens Gustaf, när han flyttade in på Nolgården.

Gustaf Johansson och Anna Charlotta Jansdotter flyttade ihop och fick sitt första barn 1844. Gustaf var född 1826 och Anna Lotta 1827. Eftersom de bara var 18 respektive 17 år fick de inte gifta sig utan särskilt tillstånd. Det var enklare att bara flytta ihop tills de blev tillräckligt gamla. De hann få ytterligare ett barn innan de gifte sig 1847. Sammanlagt fick paret 14 barn.

Gustaf och Anna Charlotta

Gustaf Johansson (Byggen kallad) var en sann entreprenör. Han var byggmästare och mellan 1873-78 hade han gjuteri i Stenkälla. Vid gjuteriet förfärdigades gjutgods till sågverk och Gustaf reste runt både inom och utom länet och installerade dessa.

Nolgården

Både Gustaf och Anna Charlotta bodde kvar i Stenkälla till sin död. De ligger begravda på Trästena kyrkogård.

Gravsten

Dottern Matilda Gustafsdotter flyttade till Töreboda, när hon gifte sig 1884.


Följ med Matilda till Töreboda>>>
Senast uppdaterad: 2001-09-16 av Karin Selldin ©