Nils Jeppsson

Nils Jeppsson  Nils Jeppsson

Nyligen invigdes Öresundsbron. Bron som skall förena Skåne med Själland. Vi talar om bilvägen över sundet som den enkla och förenande vägen. Vi glömmer då att fram till mitten av 1800-talet var sjövägen över Öresund mer tillgänglig från Skåne än landvägen norrut via Småland. Det var inte förrän 1864 då Södra stambanan invigdes, som det fanns en säker och relativt lättillgänglig väg norrut. För befolkningen i Skåne var sambanden med Själland starkare än dem med Stockholm ända fram till slutet av 1800-talet. Gemensam arbetsmarknad för Öresundsregionen är inte heller något nytt.

Nils Jeppsson bonddräng från Genarp flyttade 1888 till Köpenhamn. Han bodde och arbetade på Själland i nästan fem år. Därefter återvände han till Genarp och blev arrendator på Lilla Glamberga. För honom var huvudstaden inte Stockholm utan Köpenhamn, och norr om Skåne hade han aldrig varit.

Nils var en riktig krutgubbe. När han på gamla dagar skulle flytta till ålderdomshemmet skulle döttrarna hjälpa honom att packa. Nils ville ha med sig sin gamla slitna mörka kostym. Döttrarna undrade när han trodde han skulle ha användning för den. "Den skall jag ha, när jag begraver mina svärsöner." Nils dog 1961 (91 år gammal) svärsönerna Valentin dog 1965 (68 år) och Alef dog 1968 (66 år).


Tillbaka till antavlan
Senast uppdaterad: 2004-03-28 av Karin Selldin ©