Två Chalmerister
Farfar och Karin Karl Johanson tillsammans med sondottern Karin och hunden Sicki

Chalmerska Slöjdeskolan grundades 1829 huvudsakligen bekostad av medel som testamenterats av William Chalmers, direktör i svenska Ostindiska kompaniet. I testamentet föreskrevs att det skulle vara en skola för fattiga barn. Skolan hade nära koppling till Frimurarebarnhuset i Göteborg. År 1852 delades undervisningen upp i en lägre och en högre avdelning. Från år 1878 var den lägre avdelningen tvåårig. År 1937 blev den högre avdelningen Chalmers Tekniska Högskola och den lägre avdelningen ombildades till Tekniska gymnasiet i Göteborg.

Karl - Chalmerist på 1890-talet
Karl Johanson hade just fyllt 16 år, då han sökte inträde vid Chalmers 1892.

Till Direktionen för
Chalmers Tekniska Läroanstalt
Göteborg

Härmed får jag anmäla mig som sökande till ordinarie elev-plats vid Läroanstaltens lägre afdelning instundande hösttermin, och bifogas härmed vederbörliga attester.

Mariestad den 19/8 1892
Vördnadsfullt
Karl Johansson

Karl blev kallad till inträdesprov. Han blev godkänd på provet och antogs som elev. Om du vill kan du se om du klarar provet lika bra som Karl. Till provet >>>

Läsåren 1892-93 och 1893-94 var Karl elev vid den lägre avdelningen. Han fick betyg i matematik, linearritning, bokföring, mekanik, mekanisk teknologi, kemi, frihandsteckning, verkstadsarbete, modellering, svenska språket och välskrivning. Läsåret 1894-95 var han extra elev i den övre avdelningen, då studerade han matematik och frihandsteckning.

Karin - Chalmerist på 1970-talet
Karls sondotter Karin började på den Maskintekniska linjen på Chalmers Tekniska Högskola år 1970 och utexaminerades som civilingenjör 1974.


Tillbaka till Knuts antavla
Senast uppdaterad: 2007-10-20 av Karin Selldin ©