Sven Nilsson Brun

Sven Nilsson Brun var soldat i Kronobergs regemente. Vid mönstringen på Kronobergs hed den 17 juni 1783 skriver man om honom:
Nummer Regemente 252; Compani 114; Rote Hvitteryd; Besatt d. 30 Junii 1778 med Sven Nilsson Bruhn; Ålder 24; Tjänsteår 5; Längd 5 fot 10 tum; gift; App.[Approberad]

I juli 1788 fördes regementet över till Sveaborg i Finland. Finland var en del av Sverige vid den tiden. Regementet deltog i kriget mot Ryssland. Fred med Ryssland slöts i Värälä 1790.

Vid generalmönstringen som hölls i Värälä den 23 augusti 1790 noterades följande om Sven Brun:
Nummer 114; Rote Hvitteryd; Sven Brun afskedad i Lovisa den 14 Oct 1789 ärsat med Sander; Blesserad ligger på Lazarettet i Lovisa.

Sven Brun blev alltså skadad i kriget och fick stanna på lasarettet i Lovisa, när resten av regementet marscherade vidare. När han hade tillfrisknat, reste han hem till Småland igen. I husförhörslängderna står att han njuter underhåll. Av Krigskollegiets rullor framgår att man den 24 maj 1791 beslutade att Sven Brun skulle få ett underhåll på 5 riksdaler per år från den 1 juli 1791 fram till sin död.

År 1830 dog Sven Brun av ålderdom.

Tillbaka till antavlan
Senast uppdaterad: 2018-02-17 av Karin Selldin ©