Johan Gustav Berglund

Hur Johan Gustav Berglund, som var född i Kalmar i Småland, kom att hamna i Värmland är en spännande historia.

Den 16 februari 1825 födde pigan Margareta Söderdahl i Kalmar Slottsförsamling en oäkta son som kallades Uno. Vid Unos dop var provinsialläkare Sven Kellberg fadder. Provinsialläkaren var änkeman sedan hans hustru avlidit i slutet av år 1824. I dödboken står att hon obducerades, eftersom hennes dödsfall kommit så plötsligt. 1827 flyttar Sven Kellberg från Kalmar till Filipstad.

Vi vet inte om provinsialläkare Kellberg var far till Uno, men 1831 flyttar Uno till Filipstad. Modern Margareta Söderdahl stannar i Kalmar. Att resa från Kalmar till Filipstad var inte enkelt i början av 1800-talet. Då fanns varken stambanan eller Göta kanal utan endast diligens. En liten pojke på sex år kunde inte resa den vägen ensam. Drängen Johan Gustaf Berglund följer med honom. Resan är så lång att Johan Gustaf tar ut flyttbetyg och lämnar Kalmar för gott.

Att Johan Gustaf Berglund var en pålitlig ung man kan man förstå av den kommentar som prästen gjort i utflyttningslängden. "Rask och duktig karl." Om Unos mamma har samma präst skrivit: "Hushållerskan Margareta Elisabeth Söderdahl .. oklandrad utom att hon framfött sonen Uno .. är obehindrad till äktenskap (om någon behagar det erbjuda)."

Johan Gustaf Berglund gifter sig med smeddottern Maja Kajsa Gevert och stannar i Värmland som statare. Uno Söderdahl flyttar med provinsialläkare Kellberg till Uddevalla 1835.


Tillbaka till antavlan
Senast uppdaterad: 2001-02-18 av Karin Selldin ©