Anders Gustav Karlsson

Anders Gustav Karlsson född 1858 dog 1880, när han endast var 22 år gammal. I dödboken i Julita står att han drunknade vid Ådö i Helgesta Socken och begravdes i L:a Malma. Enligt dödboken drunknar ytterligare två unga män från Julita samtidigt. Det är uppenbart att någon form av olycka inträffat.

Olyckan beskrivs utförligt i bl.a. Norrköpings Tidningar den 5 och 6 juli 1880. Olyckan inträffade i samband med en militärövning på Malma Hed i Södermanland lördagen den 3 juli kvart över nio på kvällen. Totalt omkom 16 personer.

Flera hundra man deltog i övningen, och de var förlagda på ömse sidor om sundet vid Ådö i sjön Båven. Efter taptot samlades en grupp på 50-60 man nere vid sjön för att ta linfärjan den 350 fot (ca 100 m) långa sträckan över till fastlandet. Färjkarlen vägrade att ta med dem. Ett flertal (alltför många) tog då själva färjan och körde på en påle. Alla gick över på ena sidan varvid färjan vällte och sjönk omedelbart. De som var simkunniga tog sig iland. 13 militärer, 1 flicka och ett minderårigt barn drunknade tillsammans med ett befäl, som drunknade när han försökte rädda drunknande. Samtliga omkomna (namngivna i tidningen) fördes till Malmköping för begravning.

Av reportaget framgår vidare att dagen efter var det många, som var berusade, utan att extra ranson hade utdelats. Färjkarlen var redlöst berusad. Efter olyckan ordnades en insamling till det omkomna befälets efterlevande änka och barn.


Tillbaka till antavlan
Senast uppdaterad: 2001-03-18 av Karin Selldin ©